ASKO

ASKO ponúka

Spoločnosť ASKO ponúka širokú paletu produktov pre dom a záhradu. Najobsiahlejšim je komplexný systém odvodnenia, zahŕňajúci odvodňovacie žľaby, zatrávňovacie panely a dvorové vpusty. Ponuku dopĺňajú drenážne rúry, rohožky,  plastové okná a svetlíky a domová čistiareň odpad. vôd ACO Clara Home.